11 oktober, 2018

Bokdesign

Bokdesign

Har du skrivit en bok? Grattis!

Jag hjälper dig med att lyfta fram innehållet i din bok så att omslaget talar till rätt läsare. Tillsammans hittar vi rätt uttryck, form, färger, typsnitt och annat som förstärker ditt och bokens budskap.
Vi har givetvis en pågående dialog medan omslaget växer fram så att du känner dig delaktig och trygg i produktionsledet.

Jag kan även skapa inlagan till din bok. En bra formgiven inlaga gör texten lättläst och får boken att se professionell ut.

Jag arbetar i 3 steg:

Steg 1 Grund

I denna fas brainstormar vi fram vad du behöver hjälp med och hur jag kan hjälpa dig. Jag kommer med förslag gällande pris, tidsram och vi pratar igenom hur vårt samarbete ska se ut.

Steg 2 Produktion

I denna fas arbetar jag fram det vi har kommit överens om. Vi har kontakt under resans gång.

Steg 3 Leverens

I denna avslutande fas knyter vi ihop vårt samarbete och säkerställer att du har fått det som vi har kommit överens om. Här sker också fakturering och eventuella tankar om ett fortsatt samarbete.

Har du frågor, funderingar eller vill veta mer, är du varmt välkommen att höra av dig!